(zdjęcie: NGO Dąbrowa Górnicza)

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa to nie tylko działalność sportowa. Od 3 lat działamy w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych gdzie zajmujemy się wypracowywaniem dokumentów potrzebnych w działalności NGO.Określamy kierunki w jakich organizacje działające na terenie Dąbrowy Górniczej powinny się rozwijać ze swoją działalnością oraz tworzymy propozycje, które są później przedstawiane władzom miasta dzięki czemu wpływamy na jego rozwój.

Prezes naszego stowarzyszenia Piotr Seremet od jesieni zeszłego roku jest członkiem prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Od lutego 2018 roku natomiast został powołany na przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład RDPP zalicza się 10 osób związanych z władzami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. Do jej głównych zadań należy opiniowanie dokumentów dotyczących NGO oraz rocznych planów współpracy z miastem Dąbrowa Górnicza.