Aktywna Dąbrowa poszła za ciosem i po pierwszym udanym projekcie Run4fit , zdecydowaliśmy się na realizację kolejnych. Kolejnym naszym przedsięwzięciem międzynarodowym była wymiana Polsko-Ukraińska pod nazwą Kulturalne dziedzictwo, a teraz trzecim projektem jest realizowany w w ramach Programu Erasmus + „Do It Now”.

Dzięki tym projektom zwiększają się kompetencje naszej organizacji oraz poznajemy dobre praktyki stosowane u naszych partnerów. Dzięki projektom również zwiększamy naszą bazę wolontariuszy, którzy po wspólnych projektach zaangażowali się w działania Aktywnej Dąbrowy przy organizacji wydarzeń sportowych – organizacja biegów dla dorosłych i dzieci oraz marszów nordic walking.

Uczestnikami projektu Do It Now była młodzież z Polski i Słowacji. Pracowaliśmy nad temat dotyczącym zdrowia i dobrego samopoczucia. Ideą projektu było pokazanie wpływu sportu, aktywności ruchowej na kształtowanie naszych postaw, nasz rozwój intelektualny oraz uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. Sport pomaga nam być przedsiębiorczym i kreatywnym. Dzięki niemu uczymy się działać w zespole i to do tego międzynarodowym. Pozwala przełamywać nam stereotypy i uczyć się być otwartym na inne kultury, osoby. W naszej grupie były osoby również ze środowisk z trudniejszymi szansami, które gdyby nie projekt nie miałby okazji wyjechać ze swojej miejscowości, poznać młodzież z innego kraju. Dzięki temu mogli też przełamać swoje bariery w nawiązywaniu kontaktów.

Właśnie wiele tych młodych osób dalej pomaga nam przy organizacji wydarzeń sportowych jakie robiliśmy w tym roku i jakie jeszcze nas czekają. Młodzież zaangażowała się organizację biegów takich jak Bieg Przodownika i towarzyszący mu bieg Skrzata czy Nocny Bieg Świetlików i towarzyszący mu bieg Małego Świetlika. Uczestnicy projektu przygotowali piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Dąbrowie Górniczej. Młodzież zajęła się organizacją tego wydarzenia od początku do końca, załatwiając niezbędne zgody i przygotowując program wydarzenia.

Majami, o.z. jest niedochodową, pozarządową organizacją, której celem jest aktywizowanie młodych ludzi w aby lepiej zrozumieli Europę i różnorodność kulturową jako dziedzictwo europejskie.
Przez swoje działania mają nadzieję wzmocnić młodych studentów i polityków. Jako wzmocnienie mają na myśli rozwój przydatnych zdolności i umiejętności. Głównymi celami jest walka z ekstremizmem, promowanie tolerancji międzykulturowej oraz praw człowieka. Ostatnie i najważniejsze to podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa europejskiego wśród obywateli i osobistości publicznych w celu promowania i podkreślania wartości i aktywnego obywatelstwa.

Drugą organizacją była Aktywna Dąbrowa i młodzież z którą współpracujemy.

Efekty uczenia się: projekt pozwolił na zdobycie wielu nowych cech i kompetencji oraz rozwój tych już posiadanych
– poprawa sprawności fizycznej – poprzez aktywności sportowe, aktywny udział w projekcie
– przedsiębiorczość i kreatywność – przygotowanie warsztatów, działań, prezentacji, aktywny udział w dyskusjach, prezentowanie swoich poglądów, wypracowywanie nowych , ciekawych, innowacyjnych rozwiązań
– umiejętność pracy w grupie – realizowaliśmy zadania w grupach międzynarodowych
– poprawa kompetencji językowych – wspólne uczenie się słownictwa, przełamywaliśmy bariery i nasze wewnętrzne blokady,
– poprawiliśmy poziom kompetencji informatycznych m.in. poprzez wykorzystywanie nowych technologii, technik komputerowych służących komunikacji, przygotowywaliśmy prezentacje naszych grup,
– rozwijaliśmy umiejętności organizacyjne – m.in poprzez zapewnienie właściwej logistyki projektu, spraw organizacyjno-admistracyjnych projektu.

Zdjęcia

do_it_now_03 do_it_now_01 do_it_now_02do_it_now_04 do_it_now_05  do_it_now_07

Artykuły związane z projektem Do it now:

 

do_it_now_aktywna_dabrowa_odnosnik_03 do_it_now_aktywna_dabrowa_odnosnik_01 do_it_now_aktywna_dabrowa_odnosnik_02

 

run4fit_aktywna_dabrowa-13